zondag, december 12, 2010

 

De Heihoek Gassel

Toestemming voor kippenstal Gassel

De etagestal van 1 hectare aan De Heihoek in Gassel mag er komen. Provinciale Staten hebben vrijdagavond maandenlang geruzie over een overgangsregeling voor megastallen beslecht. De Staten gaven toestemming voor drie kwesties, waaronder die in Gassel. Ook boeren die hun bedrijf fors willen uitbreiden kunnen nu ontheffing krijgen van het verbod hierop, mits zij aan strakkere regels voldoen. Deze gelden nu ook voor veehouders die hun bedrijf willen verplaatsen naar een onbebouwde of bestaande locatie van meer dan 1,5 hectare. De Gasselse ondernemer wil zo'n veertigduizend kippen in de stal onderbrengen. De Brabantse Milieufederatie en omwonenden hebben herhaaldelijk geprotesteerd tegen de komst van de stal. Gelderlander 11 december 2010.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?