zaterdag, december 18, 2010

 

Gevolgen verordening op reconstructie

Provinciale Staten dwarsbomen Boxmeer en Cuijk


Provinciale Staten komen voorlopig niet terug op een besluit over intensieve veehouderijen dat ze vorige week hebben genomen. Dat is een flinke tegenvaller voor de gemeenten Cuijk en Boxmeer. De geplande verplaatsing van stallen komt in gevaar en daardoor onder meer de aanleg van bedrijventerrein RBL in Haps.

Vorige week scherpten Provinciale Staten de uitzonderingsregels aan voor verplaatsing van veehouderijen. Vrijdagmorgen vergaderden PS opnieuw over de kwestie. In veertig gemeenten liggen 'probleemgevallen'. De gemeenten Boxmeer en Cuijk hebben eerder deze week een brandbrief naar PS gestuurd, maar dat heeft niet mogen baten. PS blijven bij hun besluit. Na de jaarwisseling worden veertig van deze Brabantse knelpunten een voor een door het provinciebestuur bekeken.

Een van de veehouderijen ligt in Haps op de plek waar de gemeente het bedrijventerrein RBL wil aanleggen.
Gelderlander 17 december 2010.

Maart van dit jaar heeft provinciale staten, als gevolg van de aktiegroep megastallen nee, een ruk aan het stuur gegeven. Besloten werd om nieuwvestiging van intensieveveehouderij bedrijven niet meer toe te laten. Hierdoor zouden een veertigtal lopende aanvragen niet meer afgehandeld kunnen worden. De verwachte schade claims van deze bedrijven is 10 a 15 miljoen euro. Een situatie die gedeputeerde staten ongewenst achte. Een oplossing werd gemaakt. Middels een amendement floot provinciale staten deze handreiking op 10 december terug. De betrokken veehouders moesten kunnen bewijzen dat ze ruim op tijd schriftelijk een verzoek ingediend hadden. In de praktijk blijkt dat een groot aantal veehouders ondanks dat ze al jaren met een verplaatsing bezig zijn nooit een schriftelijk verzoek bij de gemeente ingediend hadden. GS maakte zich daardoor zorgen dat er toch nog een aantal lopende zaken buiten de boot zou vallen met grote claims als gevolg. 17 december bleek de soep minder heet te worden opgediend. PS gaf aan dat het haar intentie is dat op enige wijze aantoonbaar moet worden gemaakt dat een verplaatsing voor maart 2010 in gang is gezet. Alle beschikbare en relevante documenten kunnen als bewijs opgevoerd worden.

Klik hier voor de motie van 19 maart 2010.





<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?