vrijdag, december 10, 2010

 

Groene Raffinaderij Haps

Het afgelopen jaar hebben de partners van GRH geexperimenteerd met de vergisting van verschillende combinaties van riool slib en GFT. Een tiental microvergisters van 2 liter werd gebruikt voor deze laboratorium fase. Het beste recept werd vervolgens aan een tweede test onderworpen in een reactor van 60 liter. De stapelbare biomassa werd batchgewijs vergist. Gas opbrengst en de kwaliteit van het digestaat zijn van dien aard dat fase drie de demoversie in beeld komt. Deze heeft een reactor van 2000m3 en kan jaarlijks 6000.000 kg GFT en 3000.000 kg riool slib verwerken. Dit is een hoeveelheid die door 75.000 mensen geproduceerd wordt. Voor meer informatie klik GRH of neem contact op met streekmanager Twan Goossens 06 51 63 1647. Voor meer informatie klik hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?