zondag, december 05, 2010

 

Huisvesting seizoensarbeiders

Huisvesting zaak gemeente

Het is aan de Brabantse gemeenten om uit te maken of zij huisvesting van seizoenwerkers in gebouwen op het boerenerf willen toestaan. De provincie bemoeit zich daar niet mee, maar ziet er wel op toe dat permanente bewoning van pensions voor doorgaans Oost-Europese arbeiders in bestemmingsplannen wordt uitgesloten. "Dergelijk pensions moeten wel passen bij de maat en de schaal van het buitengebied", betoogde CDA-gedeputeerde Ruud van Heugten gisteren tijdens een commissievergadering. Hij reageerde hiermee op een pleidooi van de CDA-statenfractie om vrijkomende stallen en schuren om te bouwen tot pensions voor seizoenwerkers.Van Heugten wil hiervoor geen regeling opnemen in de provinciale Verordening Ruimte."Het is beter dat boeren en tuinders op eigen erf oog houden op hun werkers dan ze overlast te laten veroorzaken in woonwijken", stelt het CDA-statenlid Ingeborg Verschuuren. Zij wijst op een kwestie waarbij een werkgever huizen op een rij in een woonwijk kocht en die volstouwde met Polen. "Het duurde jaren voordat een einde kwam aan de overlast daar." Verschuuren is het eens met Van Heugten om deze huisvestingskwesties aan de gemeenten over te laten. Het SP-statenlid Spencer Zeegers vindt dat de provincie arbeiderspensions op het boerenerf juist moet verbieden, om misstanden te voorkomen. "Voor je het weet staat het buitengebied vol met krakkemikkige pensions die je niet meer weg krijgt. Ook seizoenwerkers hebben recht op onderdak in een fatsoenlijke woning", oordeelt Zeegers. Hij twijfelt aan de bekwaamheid van de gemeenten om dit goed te regelen. Ook de statenfractie van de PvdA vindt daarom dat hierbij een rol voor de provincie is weggelegd. Brabantsdagblad 4 december 2010.

Gemeenten die een eigen visie willen maken voor huisvesting van seizoensarbeiders kunnen een beroep doen op het streekhuis. Voor informatie streekmanager Twan Goossens 06 51 63 1647.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?