vrijdag, december 17, 2010

 

Megastallen

Kansen en bedreigingen van megastallen

Megastallen bieden kansen voor milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, en landschap, maar bedreigingen voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit de analyses van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP),de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die in 2008 verschenen. De analyses zijn gemaakt in opdracht van de Tweede Kamer, naar aanleiding van de maatschappelijke onrust over bouwplannen van megastallen.

Wat de gevolgen van megastallen op de volksgezondheid zijn wordt in opdracht van het Rijk nader onderzocht. De resultaten worden begin 2011 verwacht.

Klik hier voor meer informatie.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?