maandag, december 27, 2010

 

Reconstructie en burgers

Brabander werd niet gehoord over platteland

Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant hebben te weinig geluisterd naar de argumenten van burgers bij de reconstructie van het Brabantse platteland. Daardoor kwamen onderwerpen als volksgezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn niet of te te laat op de agenda. Binnenlandsbestuur 29 december 2010.
Voor het hele artikel klik hier.

PS heeft volgens adviesbureau Royal Haskoning te weinig geluisterd naar de argumenten van burgers. Dit is een kant van het probleem. De andere kant is dat veel burgers in de aanloop naar nieuw beleid geen belangstelling hebben en niet willen participeren. Het bureau Motivaction onderscheidt de volgende vier burgerschap stijlen:

1. Buitenstaanders/inactief (32%)
2. Plichtsgetrouw/afhankelijk (16%)
3. Pragmatisch/conformistisch (24%)
4. Maatschappijkritisch/verantwoordelijk (28%)

Voor inactieve burgers (buitenstaanders) is het algemeen belang geen item. Het eigenbelang is daarentegen een goed te bewaken zaak. Ten aanzien van de overheid is er vooral sprake van een passieve houding. In vergelijking met de andere burgerschapstijlen is hier sprake van relatief weinig vertrouwen in de overheid. Daarbij is men van mening dat de overheid slecht luistert naar wat de burger wil. Buitenstaanders hebben er geen behoefte aan om betrokken te worden maar worden wel actief als de gevolgen in de eigen achtertuin merkbaar worden. Door nieuwe media zoals internet is informatie snel vergaard. Feiten en fictie worden gebruikt om een eigen waarheid te construeren. Eigen ervaringen en normatieve overwegingen worden toegevoegd en tot halve waardheden gesmeed. Anders dan door wetenschappers wordt er geen strikte scheiding gemaakt tussen wetenschappelijke kennis en eigen bedachte kennis.

Voor meer informatie over burgerschapstijlen:
Beschrijving van de vier burgerschapsstijlen
Presentatie

16 miljoen deskundigen
Debat zonder experts

Meer informatie over overheidscommunicatie:
In dienst van de democratie

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?