woensdag, december 08, 2010

 

Transitie naar een duurzame landbouw

Commissie voor duurzame veehouderij
Gedeputeerde Staten hebben de commissie-Van Doorn ingesteld, die nog voor het zomerreces advies gaat uitbrengen over een versnellingsagenda voor de Brabantse veehouderij.
Die agenda moet concreet aangeven hoe de veehouderij - vanuit de context van de totale agrofoodsector - zich duurzaam kan ontwikkelen. Ook aspecten als volksgezondheid en dierenwelzijn zal de commissie-Van Doorn daarbij betrekken.

Voor meer informatie klik hier.
Zie ook:

Varkansen

Transforum

http://www.maatschappelijkverantwoordboeren.nl/

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?