vrijdag, december 31, 2010

 

De beste wensen voor 2011

2011 het jaar van reorganisatie van plattelandsontwikkeling
In 2011 zal plattelandsontwikkeling nog meer gedecentraliseerd worden. De Rijksoverheid stoot nog meer taken af naar de provincie en de provincie gaat een nog groter beroep doen op de gemeenten. En dat alles met minder budget. Hoe komt plattelandsontwikkeling dan van de grond? "Er moet meer gekeken worden naar innovatieve investeringsconstructies door middel van inzet van ondernemers" aldus een recent schrijven van de provincie.

Het gevolg is dat de hele organisatie van plattelandsontwikkeling in de loop van 2011 op de schop genomen gaat worden. De Agenda van Brabant zal daarbij de richting bepalen. Het landelijke gebied blijft van groot belang, als vestigingsfactor voor kenniseconomie, als groene voortuin voor de steden en als landbouwproductiegebied. Daarbij dienen zich wel nieuwe thema's aan, zoals gezondheid en energie, meer verbinding tussen stad-land en tussen economie-ecologie.

Uitgangspunt is dat de provincie op de agenda 'vitaal platteland' regionale strategische samenwerking tussen overheden en andere betrokken partijen blijft stimuleren. Het is al wel duidelijk dat de provincie stopt met trekken en kiest voor ondernemers, gemeenten, dorpsraden, gebiedspartners en samenwerkingsverbanden die zelf initiatief nemen en het voortouw willen oppakken.

Regionaal samenwerkingsverband Noordoost Brabant, waarin 20 gemeenten met elkaar samenwerken, heeft die boodschap goed begrepen en is druk doende zich voor te bereiden om deze door de provincie geboden nieuwe kans met open armen aan te nemen. Veel zal er van afhangen of beide partijen tot goede afspraken kunnen komen hoe op een nieuwe wijze invulling te geven aan plattelandsontwikkeling.

Het belooft een boeiend jaar te worden!

Twan Goossens
Streekmanager Peel & Maas / Maas & Meierij

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?