maandag, juni 20, 2011

 

Groenblauwe diensten

Eerste aanleg Groenblauwe diensten gemeente Boekel

Ruud Gijsbers is de eerste agrariër die in de gemeente Boekel nieuwe landschapselementen op zijn bedrijf heeft aangelegd. De ondernemer uit Venhorst was er als de kippen bij toen het Groenblauw Stimuleringskader in Boekel van start ging vorig jaar. Aan de Noordstraat is het landschap verfraaid met een amfibiënpoel en bloemrijk grasland. Ook de slootkanten hebben nu een natuurlijker verloop en voor wandelaars is er een struinpad aangelegd. ‘’Het perceeltje was eigenlijk te klein voor maïs. Nu is het mooi ingericht waarvoor we een prima vergoeding kregen. Ik wandel er iedere met plezier dag door,’’ aldus Gijsbers.

Eerlijke regeling met faire vergoedingen
Het uitgangspunt voor het Groenblauw stimuleringskader is dat aanvragers aanspraak kunnen maken op reële vergoedingen. Dat wil zeggen dat vergoedingen voor aanleg en onderhoud van natuur- en landschapselementen marktconform zijn. Ook het niet kunnen telen van landbouwgewassen wordt vergoed, evenals de waardedaling voor de ondergrond van vaste elementen als poelen, bosjes en heggen. Het Groenblauw stimuleringskader biedt diverse aantrekkelijke pakketten per gebied. De vergoeding voor onderhoud en inkomstenderving loopt zes jaar en geldt alleen in de door de gemeenten aangewezen gebieden. De regeling is opengesteld tot en met 2013.

Geïnteresseerd?
Bij het Veldloket Raamvallei en Oost-Brabant draait alles om agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarom past de veldcoördinatie ook perfect bij deze organisatie. Verantwoordelijk en betrokken. De veldcoördinator Gerald Willemsen gaat grondeigenaren en gebruikers begeleiden met de aanvragen voor natuur- en landschapsbeheer vanuit het Groenblauw stimuleringskader.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Gerald Willemsen
Veldloket Oost-Brabant en Raamvallei
Maurikstraat 27,
5453 NA Langenboom

[tel] 0486-432070
[m] 06-22468228

Ruud Gijsbers is recent gestopt met zijn pluimveebedrijf en is een van de vele bedrijven die gebruik maakt van de diensten van de streekmanager in de zoektocht naar een passende nieuwe functie voor de Agrarische Bestemming die rust op zijn locatie.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?