dinsdag, juni 28, 2011

 

Herorientatie plattelandsontwikkeling 2012-2016

Ook in het nieuwe bestuursakkoord 2011-2015 kiest de provincie Noord-Brabant voor investeren in een vitaal platteland. De integrale aanpak van natuur, landschap, water, landbouw, cultuurhistorie, recreatie, toerisme en leefbaarheid heeft zich bewezen. Economische dynamiek wordt gestimuleerd door ruimtelijke beleid met meer ruimte voor ondernemerschap en meer aandacht voor stad-land verbindingen. Maar ook plattelandsontwikkeling ontkomt niet aan de noodzakelijke bezuinigingsronde. Het jaarlijkse ondersteuningsbudget voor de 67 Brabantse gemeenten gaat terug van 6,6 mlj per jaar naar 2,2 mlj per jaar. De kaasschaaf werkt dan niet meer. Plattelandsontwikkeling zal zich opnieuw moeten organiseren. Gedurende de tweede helft van 2011 worden samenwerkende gemeenten uitgedaagd om met voorstellen te komen. In Noordoost Brabant bezinnen de betrokken recontructiecommissies en samenwerkingsverband Noordoost Brabant (20 gemeenten) zich op de toekomst.

Gedeputeerde Jules Iding licht al vast een tip van de sluier in de nieuwsbrief (juni 2011) van reconstructiegebied Maas & Meierij.

Als gebiedsgedeputeerde van Maas & Meierij is Jules Iding namens de provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de plattelandsontwikkeling. Wie is hij? En hoe wil hij zijn nieuwe functie gaan invullen?

Jules Iding laat er geen gras over groeien: zijn hart ligt bij de plattelandsontwikkeling. 'Hoe belangrijk de plattelandsontwikkeling is in mijn portefeuille? Heel belangrijk! Als gedeputeerde Ecologie en Handhaving ben ik verantwoordelijk voor allerlei aspecten van de plattelandsontwikkeling: natuur, water, landschap en recreatie.'

Op het lijf geschreven
Hij heeft een functie die hem op het lijf geschreven is, vindt hij zelf. 'Ik ben van oorsprong landschapsarchitect en die oude liefde komt in mijn nieuwe functie goed van pas. Ik ben projectleider Ecologische Hoofdstructuur geweest en als wethouder in Oss was ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Maashorst, een van de meest uitgestrekte natuurgebieden van Brabant. Dat laatste thema zal door zijn omvang ook in mijn nieuwe functie een prominente plaats innemen. Verder ga ik me richten op de ontwikkeling van en de overgang naar een toekomstbestendige manier van werken in de landbouw. En tot slot moeten we ons prachtige rivierengebied een impuls geven door er nog meer mensen van te laten genieten en er profijt uit te halen.'

Nieuwe koers
Behalve enthousiast is Jules Iding ook realistisch. 'De komende jaren zullen we meer dan ooit verstandig met geld moeten omgaan,' zegt hij. 'We moeten nieuwe wegen van financiering zoeken en bovendien meer aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven in plaats van allerlei nieuwe en dus kostbare projecten te starten. Als provinciebestuur hebben we aan de Reconstructiecommissie gevraagd om over die nieuwe aanpak advies uit te brengen. In het najaar zullen wij mede op grond daarvan een besluit nemen over de invulling van de plattelandsontwikkeling in de komende bestuursperiode.'

Meer informatie klik hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?