dinsdag, juni 21, 2011

 

Weerstand tegen BIO woningen in Maashorst

De gezamenlijke natuur- en milieuverenigingen in De Maashorst zijn tegen woningbouw in het natuurgebied.'Als de gemeenteraad niet luistert stappen we naar de Raad van State'

In het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Landerd heeft de gemeente 35 locaties opgenomen voor de bouw van zogenoemde BIO-woningen. Tot grote onvrede van de gezamenlijke natuur- en milieuverenigingen in De Maashorst komen tien van deze woningen in de buitenste schil van dit natuurgebied. Middels een brief aan het college van B en W en de Landerdse gemeenteraad maken de strijdlustige verenigingen hun ongenoegen kenbaar. “Als de gemeenteraad niet luistert stappen we naar de Raad van State.”

BIO staat voor Buitengebied in ontwikkeling. Deze regeling stelt de gemeente in staat om nieuwe, veelal vrijstaande huizen te bouwen in het buitengebied. Tien van deze huizen staan gepland in natuurgebied De Maashorst. Vijf op de Tooverkamp en vier op de Zevenhuis in Zeeland en één op de Udensedreef in Schaijk. Volgens de gezamenlijke natuur- en milieuverenigingen - Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, Vogelwacht Uden, IVN-afdelingen Uden, Oss en Bernheze, Stichting Natuur en Milieu Landerd, Stichting Landschapsbeheer Oss en Stichting De Groene Zone Oss - passen deze woningen niet in het Maashorst Manifest, dat mede door de gemeente Landerd is opgesteld en ondertekend.

'Moeizame communicatie'
De organisaties laken het beleid van de gemeente. 'Burgers, omwonenden en organisaties worden tekort gedaan met een korte procedure en moeizame communicatie', schrijven zij. 'Dit blijkt uit het feit dat er geen informatieavond is belegd, omwonenden niet zijn geïnformeerd en het plan gedurende het eerste deel van de inspraakperiode niet terug te vinden was op de gebruikelijke websites. Wij achten dit onzorgvuldig.'

Percentage naar natuur
Jos van der Wijst, woordvoerder namens de gezamenlijke organisaties, zet vraagtekens bij de gang van zaken. “Aan dit plan is een structuurvisie voorafgegaan”, weet hij. “Daarin waren heel veel plekken gemarkeerd als potentiële bouwlocaties voor BIO-woningen. In dit plan zet de gemeente relatief weinig locaties door, slechts vijfendertig. Dan snap ik niet dat ze juist op de Tooverkamp en Zevenhuis negen woningen laten bouwen in De Maashorst. Dat gaat ten koste van de cultuurhistorische en ecologische waarden. Grote woningen in het buitengebied past niet in het beleid.”Het bouwen in De Maashorst is niet het enige wat Van der Wijst tegen de borst stuit. “Particulieren die een BIO-woning willen bouwen moeten de gemeente 140.000 euro betalen”, legt hij uit. “Dit levert Landerd een aardig bedrag op. In het vorige college is afgesproken dat een kwart van de opbrengst aan de natuur besteed zou worden. Dat is ruim een miljoen euro. Nu is dat percentage geschrapt, want het huidige college wil de gehele opbrengst gebruiken voor de ontwikkeling van het LOG. Dat begrijp ik niet.”Volgens wethouder Hetty Tindemans is het niet raar dat het percentage voor de natuur geschrapt is. “We schatten in dat de opbrengst van de BIO-woningen niet zo hoog wordt als vooraf geraamd, mede doordat de provincie de regeling heeft aangepast”, stelt ze. “Ondertussen hebben we wel al veel geld in het LOG gestoken. Als ik dan een kwart van de opbrengsten zou afhalen voor natuur, zou het tekort bij het LOG flink oplopen. De dekking was niet goed. Het doel verandert niet. We willen nog steeds een mooie, groene gemeente. Daarvoor ben ik bezig met een landschapsbeleidsplan. Hopelijk stelt de gemeenteraad een jaarlijks fonds beschikbaar omdat uit te voeren. In die zin lever ik wel in, want een miljoen euro voor natuur haal ik niet. Besef echter wel dat er ook minder binnenkomt.”

Procederen
De natuur- en milieuorganisaties hebben nog niets teruggehoord van het college. “Ik ben heel benieuwd wat ze met onze zienswijze doen”, zegt woordvoerder Van der Wijst. “De provincie schaft de BIO-regeling per 1 juli af. Dan moeten de aanvragen binnen zijn. Als de gemeenteraad donderdag 30 juni niet luistert stappen we naar de Raad van State. Dan ben ik heel benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. Het is aan de rechter om te beslissen, maar de aanvraag gaat dan over de deadline heen. Het is de vraag hoe de provincie daartegenover staat.” Arenalokaal 19 juni 2011.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?