zondag, november 06, 2011

 

Rurbanisatie

Rurbanisatie is de ontwikkeling waarbij het rurale (platteland) gebied onderdeel wordt van urbanisatie (verstedelijking).

Brabant participeert in Rurban stadteland-project

Brabant wordt meegenomen in het “Rurban”-project dat zich richt op de duurzame ontwikkeling van stad en land in onderlinge samenhang. Dat kregen Brabantse bestuurders van Europees Commissaris Johannes Hahn (regionale ontwikkeling) te horen tijdens een bezoek aan Brussel.

De combinatie van een stedelijk netwerk, het feit dat die steden hun rol nemen bij de regionale ontwikkeling en de samenwerking met de provincie, maakt Brabant in Europa uniek.
De burgemeesters van de B5 (Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg en ’s Hertogenbosch), de Commissaris van de Koningin Wim van de Donk, gedeputeerde Bert Pauli en de stuurgroep BrabantStad brengen een werkbezoek aan Brussel. Naast de ontmoeting met Europees Commissaris Hahn ontmoeten de bestuurders leden van het Europees Parlement, het bedrijfsleven en de nieuwe Nederlandse ambassadeur bij de EU, de heer De Gooijer. Tijdens het bezoek staat de rol van Europa en de Europese programma's voor regionale ontwikkeling centraal.

Het feit dat Brabant wordt meegenomen in het Rurban-project vindt de Brabantse Commissaris van de Koningin “een opsteker en een erkenning van de Europese roots: Brussel is immers onze oude hoofdstad! Het kan betekenen dat er op termijn Europese middelen voor de regionale ontwikkeling van Brabant beschikbaar kunnen komen. Wij kunnen werk maken van onze ambities het Brabantse stadteland duurzaam te ontwikkelen.” De Europese Commissie is zeer geinteresseerd in de Brabantse samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs (triple helix).

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?