vrijdag, maart 09, 2012

 

Biogasnext

Om de ontwikkeling van alternatieven voor fossiele brandstoffen te stimuleren heeft de overheid subsidie regelingen ingevoerd. In de MEP (Milieukwaliteit Elektriciteit Productie) en SDE (Stimulering Duurzame Energie) regeling werden en worden naar schatting in totaal 18 miljard geïnvesteerd. Dit maakte o.a. de start van biovergisters op boerderijen mogelijk. De overheid vergoed het verschil tussen kostprijs (16 cent per Kwh) en de opbrengsten (6 cent per Kwh). De MEPsubsidie werd derhalve op ongeveer 10 cent per Kwh vastgesteld. Echter omdat de opvolger van de MEP subsidie, de SDE regeling, net iets meer subsidie uitkeerde stegen de grondstof prijzen. Daarnaast liet de overheid het bouwen van grote nieuwe kolen energiecentrales toe waardoor er een overcapaciteit ontstond. Het gevolg was dat de kostprijs met 1 cent per Kwh steeg en de inkomsten met 1 cent per Kwh daalde. En dat betekend dan weer dat een gemiddelde installatie van 1000 Kwh, ondanks de subsidie van €800.000,- per jaar €160.000,- per jaar verlies maakt. Om de MEP subsidie de incasseren moet er elektriciteit geproduceerd worden. Eigenaren zijn dus, als ze niet failliet gaan, gedwongen te blijven produceren en het verlies te incasseren tot het moment dat de subsidie termijn afloopt. Juli 2013 loopt voor de eerste installaties deze termijn af en in augustus 2016 voor de laatste. Ze kunnen dan hun installatie uit zetten.

De streekmanager Noordoost Brabant heeft een aantal specialisten uitgenodigd om oplossingen aan te dragen. Een van de oplossingsrichtingen is het produceren van CBG (compressed Bio Gas) en LBG (Liquified Bio Gas) of bio-LNG (Liquified Natural Gas). CBG kan bijvoorbeeld voor het eigenmachinepark gebruikt worden en LBG/bio-LNG is een goed verhandelbaar product wat gebruikt kan worden voor vrachtwagens en schepen met een gasmotor.

Omdat LNG (vloeibaar aardgas) sterk in opkomt is als transportvloeistof en omdat er een bijmengplicht is met bio-LNG zijn de vooruitzichten gunstig dat de biogasinstallaties na de MEP periode een doorstart kunnen maken zonder afhankelijk te zijn van subsidies.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?