zaterdag, mei 12, 2012

 

Biogasnext: LNG en bio-LNG hebben de toekomst

Bio-LNG als tweede leven voor een mestvergister

Aardgas kan vloeibaar gemaakt worden door het naar -163 graden Celsius te koelen.  Het volume wordt dan met een factor 600x kleiner. We noemen het dan LNG (Liquified Natural Gas). Al gedurende de zestiger jaren varen er over de wereldzeeën tankers die vloeibaar aardgas transporteren naar gebieden die  geen aardgas hebben en niet aan een aardgasnetwerk gekoppeld zijn.  Om begrijpelijke redenen hebben wij daar in Nederland geen gebruik van gemaakt. Omdat ‘Slochteren’ leeg raakt is daar verandering in gekomen. Ook Nederland heeft recent zijn terminals waar vloeibaar aardgas (LNG) aangevoerd, vergast en in het aardgasnetwerk geïnjecteerd wordt. LNG is bijzonder aantrekkelijk om als transport vloeistof te gebruiken.  Het is schoon, stil en goedkoop. Ook is de energiedichtheid (energie/kg) hoog. De grote vrachtwagenleveranciers spelen hier op in en ze hebben vrijwel zonder uitzondering LNG trucks in de aanbieding. Grote energie maatschappijen reageren op hun beurt en passen hun tank stations aan of hebben plannen dit te doen. Wereldwijd zijn er op dit moment 193 tankers die LNG vervoeren. Ook rederijen zitten niet stil en spelen in op de verwachte toenemende vraag en hebben maar liefst 140 tankers in bestelling. Een nadeel van LNG is dat het in dure tanks, met de isolatiewaarde van een thermosfles, bewaard moet worden. Gedurende stilstand verdampt dan per dag zelfs nog ongeveer 0.1% van de brandstof. LNG is daarom alleen geschikt voor voertuigen zoals vrachtwagens, bestelbussen, taxi’s, en scheepvaart  die intensief gebruikt worden. Personenauto’s die gemiddeld maar 1 uur per dag gebruikt worden kunnen daarom beter op CNG (Compressed Natural Gas) of bio-CNG rijden.

De evenknie van LNG is bio-LNG. LNG heeft als oorsprong aardgas en bio-LNG wordt middels een vergister uit biomassa, bij voorkeur reststromen, gemaakt.  Bio-LNG is net als LNG schoon de motoren worden er stiller van en de energiedichtheid is hoog maar het is niet goedkoop. Bio-LNG heeft wel als extra voordeel dat het CO2 neutraal is in tegenstelling tot LNG. Bio-LNG kan op prijs niet concurreren met LNG. Echter de overheid heeft hier in voorzien door een ‘bijmeng’ plicht in te stellen.  Niet dat er fysiek gemengd hoeft te worden.  Op ieder 9 delen LNG die een brandstof handelaar inkoopt en verkoopt moet hij ook 1 deel bio-LNG inkopen en verkopen of hij moet een equivalent aan groencertificaten aankopen.  De vraag naar bio-LNG zal daarom de komende jaren enorm toenemen. Om de lucratieve LNG markt te betreden moeten handelaren bio-LNG aankopen.Voor veehouders met een biovergister is dat goed nieuws. De subsidie periode loopt voor veel vergisters over enkele jaren af. Mogelijk dat bio-LNG een rendabele oplossing is en hoeven de installaties niet in de motteballen.

Slochteren gas bevat veel stikstof en is derhalve slecht van kwaliteit. Omdat in Nederland alle apparaten op deze slechte kwaliteit afgesteld zijn moet goed LNG of goed bio-LNG eerst slecht van kwaliteit gemaakt worden door er kunstmatig stikstofgas aan toe te voegen voor het in het aardgasnetwerk ingevoed mag worden.  Dit is slecht voor de motoren van voertuigen en de actieradius wordt aanzienlijk minder als dit gas vervolgens als transportvloeistof gebruikt wordt. Bio-LNG is daarom een duurzamere en betere oplossing dan het invoeden van groengas in het netwerk. Het is onbegrijpelijk waarom de Nederlandse overheid de slechtere methode middels miljarden aan subsidie (SDE+) wil gaan stimuleren. Beter zou het zijn om dit geld te besteden aan het stimuleren van het betere bio-LNG. Nog beter zou het zijn om helemaal geen subsidie te geven en de ontwikkeling van een betere oplossing niet te verstoren. 

Het streekhuis heeft een brandstof leverancier en een leverancier van een zogenaamde SSL (Small Scale Liquifaction) installatie uitgenodigd om een businesscase uit te werken voor een biogasinstallatie die 500m3 biogas per uur produceert.  Dit is vergelijkbaar met de productie van 1000 KWh of 1 MWe. De verwachte bio-LNG productie is ongeveer 10.000 liter per dag.

17 voordelen van bio-LNG

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?