zaterdag, mei 12, 2012

 

Insecten verwerken mest

Nieuwe methode om hoogwaardig voer te producerenEind vorig jaar heeft het streekhuis, samen met het SRE en het RMB, een groot aantal partijen bij elkaar gebracht met als doel de mogelijkheden om mest met insecten te verwerken te onderzoeken. Gezien de positieve ervaringen met de Black Soldier Fly (zwarte soldatenvlieg) in de V.S. en China werd besloten de kwaliteiten van deze vliegensoort onder Nederlandse omstandigheden nader te onderzoeken. Het betreft namelijk een tropische vlieg die in ontwikkelingslanden al vaak gebruikt wordt om organisch afval om te zetten in waardevolle poppen die gebruikt worden als voedsel voor kippen en kweekvis. De eerste fase van het project ‘BSF for Bioconversion’ is het ontwikkelen van een micro kweek installatie door Wageningen Universiteit. De micro installatie wordt vervolgens gebruikt om runder, varkens en kippen mest om te zetten in poppen. Kort na de zomervakantie komen de eerste resultaten beschikbaar. We weten dan hoe effectief de maden de diverse mestsoorten omzetten in poppen en wat de voedingswaarde is van de poppen.

De volgende fase is het ontwikkelen van een grotere installatie bijvoorbeeld voor de verwerking van de mest van 5000 vleesvarkens. Deze maken op jaar basis 5000 ton mest. Dat is 500 ton kg drogestof. Het streven is hier 50 ton hoogwaardig eiwitrijk voer uit te maken.

Voor meer informatie klik hier.

De eerste fase van het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van SRE, Vijfsterrenregio en LIB.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?