woensdag, augustus 29, 2012

 

Boxels bedrijf maakt nieuwe luchtwasser

De KWB biologische combi wasser is door de RAV commissie (Regeling ammoniak en veehouderij) toegelaten. De KWB biologische combi wasser met BWL nummer 2011.07 krijgt als definitieve reductie waardes: 85 % ammoniak reductie, 75 % geur reductie en 75 % fijnstof reductie.

KWB heeft het afgelopen jaar een innovatieve biologische luchtwasser voor de veehouderij geïntroduceerd. De formele erkenning en toelating zijn een belangrijke stap voor het betrouwbaarheidsbewijs van de biologische combiwasser.

Luchtbehandeling dient een oplossing te bieden voor de gecombineerde problematiek van ventilatie, het afvangen van stof, geur reductie en ammoniak verwijdering. Een problematiek die rechtstreeks van invloed is op de bedrijfsvoering van ondernemers in de intensieve veehouderij.

De KWB biologische combiwasser combineert een aantal technieken, technieken die een oplossing voor deze gecombineerde problematiek bieden en gekoppeld zijn aan een hoog rendement en lage exploitatie kosten, weinig spuiwater en in 1 dag te plaatsen zonder bouwkundige voorzieningen.

KWB is partner in het door het streekhuis gestarte initiatief Cleanair

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?