donderdag, oktober 18, 2012

 

Antibiotica, wat als ze niet meer werken

Antibioticumgebruik in de veehouderij

De voornaamste antibiotica in de veterinaire farmacotherapie zijn de tetracyclines, sulfonamiden, aminoglycosiden, β-lactam antibiotica en de macroliden. De marktaandelen van deze stoffen verschillen per land, maar over het algemeen worden de tetracyclines en de sulfonamiden het meest intensief gebruikt. In Europa was in 1997 het totale gebruik 5093 ton, waarvan 1494 ton therapeutisch werd gebruikt en de rest als groeipromotors. In 2011 was Nederland het land dat het meest preventieve antibiotica toediende aan het vee in Europa. Gebruik van preventieve antibiotica kan tot resistentie leiden. Voorbeelden van resistente bacteriën zijn: MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) en ESBL (Extended Spectrum Bèta-Lactamase). bron: wikipedia

Al begin 1970 werd ontdekt dat ongecontroleerd gebruik van antibiotica zeer schadelijk is. Belanghebbende partijen wisten, door actief te lobbyen, maatregelen uit te stellen. In Europa werd pas in 2006 per wet verboden om antibiotica als groeibevorderaar te misbruiken. In Noord-Amerika werd dit pas in 2012 verboden. 


Antibioticagebruik bij dieren in Nederland hoogste van Europa
Nederland heeft een zeer groot aantal landbouwdieren, waarvan meer dan 95% leeft in de bio-industrie. Het antibioticagebruik in deze sector is groot. In tien Europese landen bedroeg dit (in mg verkochte antibiotica/ kilo geslachte varkens, pluimvee en runderen en levend melkvee) in 2010 tussen de 18 en 188 mg/ kg. Nederland scoorde hierbij het hoogste van Europa (Grave et al., 2010). Door het hoge antibioticagebruik bij dieren worden dierbacteriën resistent en kan er overdracht van deze resistente bacteriën plaatsvinden naar mensen, bijvoorbeeld door het eten van onvoldoende verhit vlees.

Het ontwikkelen van een nieuw antibioticum kost meer dan een miljard euro en duurt 10 jaar. Er moeten steeds nieuwe antibiotica ontwikkeld worden omdat er ook steeds antibiotica afvallen omdat bacteriën er resistent voor worden. Vanwege de hoge kosten moet de farmaceutische industrie veel antibiotica verkopen om de kosten terug te verdienen.  Een graag geziene klant is daarom de intensieve veehouderij. Het nadeel hiervan is dat door het massale gebruik sneller resistentie optreed. Een groot risico doet zich daar bij voor. Namelijk dat bacteriën sneller resistent worden dan we nieuwe middelen kunnen ontwikkelen. Er ontstaat dan een situatie dat we infectie ziekten niet meer kunnen behandelen met antibiotica . We zijn dan terug in de tijd van voor 1941 toen de medische sector de beschikking over antibiotica kreeg. Een eenvoudige blaasontsteking kan dan tot de dood leiden. Wereldwijd zijn er dan jaarlijks, ook in de moderne westerse wereld,  miljoenen extra dodelijke slachtoffers te verwachten.


In de periode 1983-1987 werden 16 nieuwe antibiotica op de markt gebracht. In de periode 2008-2011 is dat aantal gezakt naar 2 a 4 nieuwe middelen. Doorgaans zijn na 3 maanden de eerste resistentie verschijnselen waar te nemen. Bron. Zie ook Bad Bugs, no Drugs.

Voor een documentaire over dit onderwerp zie:

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.


Voor een vergelijkbare BBC documentaire klik hier.

Lees ook:

Hardere aanpak antibioticagebruik in de veehouderij, Nieuwsbericht | 08-12-2010

Antibiotica syndicaat artikel NRC april 2011 en radio uitzending

Schippers wil mondiale aanpak antibiotica-resistentie


Kamerbrief over antibiotica in de veehouderij oktober 2012

Meer informatie over de Wergroep Veterinair Antibiotica Beleid:  http://wvab.knmvd.nl/wvab

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?