woensdag, oktober 10, 2012

 

Mestverwerking bij biocentrale Cuijk

De bio-energiecentrale van Essent in Cuijk wordt doorontwikkeld tot een biobased economy park waarbij niet alleen stroom wordt opgewekt. Binnenkort kunnen naburige bedrijven hier warmte afnemen voor hun productieproces en nieuw is de koppeling van de centrale met een vergister die mest verwerkt.

Twee weken geleden kreeg Essent een subsidie toegekend van 172 miljoen euro, uitgesmeerd over een periode van 12 jaar, om het nieuwe concept mogelijk te maken. De centrale, die nu stil ligt, wordt op 22 oktober weer in gebruik genomen.

Mestverwerking
Binnen het gekozen concept in Cuijk ziet Essent - op geringe afstand van het Brabantse en Limburgse gebied met intensieve veehouderij - grote kansen voor mestdroging. Nabij de centrale verrijst op het terrein een grootschalige mestdroger, die 400.000 ton mest kan verwerken (60 tankwagens per dag). Lees verder.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?