woensdag, oktober 03, 2012

 

Oss wil archeologische vondsten beter presenteren


De ijzertijdboerderij van Ussen is een van de archeologische vondsten die volgens de gemeente wel goed is gepresenteerd. Sinds oktober 2010 kan de jeugd spelen op een toestel dat gebouwd is naar het ontwerp van die boerderij.

De gemeente Oss wil jaarlijks 18.000 euro uittrekken om de resultaten van archeologische opgravingen beter te presenteren. Door de vondsten meer te etaleren wil Oss zowel de eigen bevolking als toeristen beter informeren. Brabantsdagblad. lees verder.

De nieuwe wetgeving voor archeologie bied deze ruimte. Als de bodem verstoort wordt moet de verstoorder betalen als er archeologisch waardevolle zaken te verwachten zijn. Vaak wordt dit budget gebruikt om zaken te analyseren en te documenteren. Een gemeente heeft echter de ruimte om hier van af te wijken. In plaats van uitvoerig documenteren kan men er voor kiezen om beperkt te documenteren en het resterende budget te benutten voor projecten die een relatie hebben met de archeologische vondst. Het speeltoestel in de vorm van een historische boerderij is daar een voorbeeld van. De streekmanager Noordoost Brabant onderzoekt met enkele gemeenten en een adviesbureau wat er nog meer voor mogelijkheden zijn om budgetten zo te besteden dat ze meerwaarde krijgen voor een breed publiek.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?