maandag, november 12, 2012

 

1e regiotop Noordoost-Brabant te Veghel

Tijdens 1ste RegioTop gaven ruim 200 ‘decision makers’ uit Noordoost-Brabant ‘acte de présence’


Bijeenkomst innovatiehal Vanderlande Industries te Veghel
Op 7 november vond de eerste RegioTop Noordoost-Brabant plaats. Dit is een initiatief van het samenwerkingsverband ‘5-sterren Noordoost Brabant’. Ten overstaande van ruim 200 genodigden uit de vier O’s (overheid, onderwijs, ondernemers en overige intermediairs) riep gastheer Ton Rombouts, namens het Strategisch Beraad van de samenwerking, op om de komende jaren vol in te zetten op de agro- en foodsector. “De afgelopen jaren probeerden we 10 topambities te koesteren. Maar daarmee verlies je focus. Daarom moeten we nu keiharde keuzes maken en onze energie inzetten op de agro- en foodsector. Hier liggen de groeikansen voor de sector zelf, maar ook voor de andere sectoren zoals health, farma, bouw, metaal, ICT, logistiek en de dienstensector. In zijn analyse constateerde Rombouts ook dat het in onze regio niet meer zo goed gaat. “De vele ontslagen die we de afgelopen jaren hebben moet incasseren zijn dan wel geen ‘uitslaande brand’, maar het is wel een ‘smeulende veenbrand’ die we snel moeten blussen. Dit vraagt om actie!.”

Agro en Food
De RegioTop stond in het teken van ‘ontdekken en ontmoeten’. Plaats van handeling was het Innovation Center van Vanderlande Industries in Veghel. Naast Ton Rombouts sprak ook Martin Kropff, rector magnificus van Wageningen University and Research Center of Wageningen UR en lid TopTeam AgroFood Topsectorenbeleid de aanwezigen toe. Zij werden meegenomen in de kansen die Noordoost-Brabant heeft om voorloper te zijn in Agro en Food. Ton Rombouts sprak over de agro- en foodsector als ‘ruggengraat ’ en ‘aanjager’ van de regionale economie en de uitstraling ervan naar de andere sectoren.

Rombouts: “Van oudsher is de regio sterk in de agro- en foodsector. Dat zit in ons DNA. Maar tegelijkertijd is dit ook de sector met enorme groeipotentie. De wereldbevolking groeit explosief en er zijn steeds meer monden te voeden. Dat is goed nieuws voor de agrariër en alle partijen die zijn producten verwerken of verkopen zoals de vleesverwerkende industrie, de cateraars, de groothandel, de supermarkten etc. Maar dat niet alleen, ook alle daaraan gelieerde bedrijven profiteren mee van groei in deze sector. Denk aan het bouwbedrijf dat die nieuwe fabriek van een voedingsproducent mag bouwen, of het advocatenkantoor dat de contractbesprekingen doet namens die fabriek die gaat uitbreiden. Groei in de agro- en foodsector – zowat de enige sector waarin veel groei te verwachten is – heeft enorm veel impact op alle andere bedrijvigheid in de regio. Veel bedrijvigheid is nu al sterk verbonden met de agro- en foodsector. Het is een echte ‘multiplier’. En dat is hard nodig want voor het eerst in tijden gaat het niet meer zo goed met de regio. Daar moeten we op tijd op ingrijpen om erger te voorkomen.”

Het verhaal van Rombouts werd bevestigd door gastheer Michiel Peters, President en CEO van Vanderlande Industries. Peters: “De meeste mensen kennen Vanderlande als leverancier van de bagage-afhandelingsystemen op vliegvelden. Daarin zijn we inderdaad marktleider. Maar wist u dat een belangrijk deel van onze omzet afkomstig is van warehousing voor de foodservice? Groei van de agro- en food sector betekent voor ons een groei van deze markt.”

Van kennis naar kunde en kassa
Gastspreker Martin Kropff was uitgenodigd om te spreken over de kansen van de agro- en foodsector voor andere sectoren. Binnen de topsector Agro & Food waarvan hij lid van het topteam is, zijn juist deze cross-overs beschreven. Kropff gaf aan dat Wageningen UR veel belang hecht aan samenwerking met bedrijven en overheden in de regio’s in Nederland. En dus ook met Noordoost-Brabant gezien de focus op Agro en Food. “Kennisbenutting voor innovatie vinden wij belangrijk.” Hij sprak over de duurzame doorontwikkeling van de sector om de uitdagingen die de toekomst brengt het hoofd te kunnen bieden. “Nederland kan hierin een voortrekkersrol vervullen waarbij de regio als belangrijke motor dient. De regio Noordoost-Brabant kent veel foodproducerende bedrijven. Hier wordt hoogwaardige kennis toegepast in de praktijk.” Bij navraag bleken al vele aanwezigen met Wageningen UR samen te werken. Kropff: “Dat is mooi want zo gaan we van kennis naar kunde en kassa.”

Innovation Center
De RegioTop vond plaats in het Innovation Center van Vanderlande Industries. In deze ruimte toont Vanderlande haar meest innovatieve producten. In deze bijzondere setting - te midden van robots en geautomatiseerde opslagsystemen – werden de presentaties getoond en konden de gasten volop netwerken. Ondertussen werd volop getwitterd. Zoals Hans van der Pas, wethouder in Bernheze. Hij twitterde: ‘Inzetten op Agro & Food is prima, maar dan wel met 2 kernbegrippen: duurzaamheid & kwaliteit!.’ Andere aanwezigen waren vooral nieuwsgierig naar het vervolg. Interim manager Jo Horn: “Focus op Agro en Food is goed. Maar nu moet het vliegwiel in gang gezet worden. Maar wie gaan dit doen? Er is nu behoefte aan het vervolgverhaal waarin duidelijk wordt wat we gaan doen, hoe we het gaan doen en wat daar voor nodig is.”

Kennis- en business center
De eerste ambitie van de regio is de oprichting van een kennis- en business center. Rombouts: “Dat moet er gewoonweg komen, want we moeten een soort ‘magneet’ hebben die jonge talenten aan onze regio verbonden houdt. Ook ‘start ups’ moeten hier hun weg kunnen vinden.” Zijn betoog werd onderstreept door Wim Schonk van de GMV (gelieerd aan FME-CWM). “Wat nodig is in deze regio, is kennis, kunde en slagkracht. Samenwerken is daarbij essentieel. Innovatie gebeurt vaak door de kleinere bedrijven, maar die weten niet altijd hoe ze hun innovatie moeten ‘uitventen’. Grote bedrijven zouden daarom hun producten moeten meenemen in internationale projecten. De overheid kan een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen daarvan door hen te verbinden zodat ze samen kunnen innoveren en een doorvertaling kunnen maken naar de markt.”

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?