zondag, november 25, 2012

 

BPAnalyse voor VAB's

Verwaarloosde boerderij
Bestemmingsplan analyse voor boerderijen die gaan stoppen

Door schaalvergroting zullen er de komende jaren duizenden boerderijen in Brabant stoppen. Onder traditioneel conserverende bestemmingsplannen, gebaseerd op behoudend beleid uit het verleden, verliezen deze boerderijen hun waarde. De leegkomende bedrijfswoning mag immers niet door een burger bewoond worden en de bedrijfsgebouwen mogen hooguit voor caravanstalling of opslag van goederen gebruikt worden. Dit is een probleem voor de eigenaren. Meestal een ondernemer op leeftijd waarvan het 'pensioen' in de stenen zit. Maar ook een probleem voor de overheid. Stagnering van een vlotte overgang naar een nieuwe functie hindert nieuwe bedrijvigheid en dus de werkgelegenheid en leefbaarheid van het buitengebied. Het Rijk erkend dit probleem en heeft middels het besluit 'plattelandswoning' maatregelen genomen. Het doel is bewoning door burgers van voormalige boerderijen mogelijk te maken zonder dat ze een hinder worden voor boerderijen in de omgeving die willen doorontwikkelen. Ook de provincie biedt ruimte en laat middels de verordening ruimte nieuwe bedrijvigheid tot max milieu categorie 2 in voormalige boerderijen toe. Voor gemeenten een kans om een conserverend bestemmingsplan voor wat betreft VAB's (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) om te zetten in een flexibel plan met nieuwe gebruiksmogelijkheden.
Gemeenten vertalen dit nieuwe beleid in nieuwe bestemmingsplannen buitengebied. Eigenaren van boerderijen die verwachten op afzienbare termijn met hun agrarische activiteit te stoppen hebben er groot belang bij dat de locatie middels een snelle vergunningsprocedure in een nieuwe functie omgezet kan worden. Is dat niet het geval en moet er een trage bestemmingsplanwijzigingsprocedure, inclusief alle onderzoeken, doorlopen worden dan is de locatie vrijwel onverkoopbaar en derhalve de waarde gering.

Een bank een accountantskantoor en een stedebouwkundigbureau verdiepen zich in deze problematiek. Het streven  is om middels een BPAnalyse (bestemmingsplananalyse) in klare taal weer te geven wat de ontwikkelmogelijkheden van VAB's in een gemeente zijn en belanghebbenden te informeren. Partijen worden geadviseerd door de streekmanager.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?