zondag, november 11, 2012

 

Gemeente verwerkt afval met insecten

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Ga naar tijd: 19:00 min




AEB (Amsterdams Energie Bedrijf) in eiwitproductie

AEB en Jagran BV tekenden op 8 november 2012 een samenwerkingsovereenkomst. Samen gaan zij eiwitrijke grondstof produceren met behulp van larven van de huisvlieg en Amsterdams organisch afval. Met dit initiatief bieden zij een oplossing in de grondstoffenschaarste.

Wereldwijde eiwituitdaging
In de diervoedersector dreigt een tekort aan eiwitten (proteïnen). De prijzen van grondstoffen zijn hoog en voedselproductie voor de mens heeft voorrang. Toch zijn eiwitten onontbeerlijk voor het produceren van veevoer. Meestal worden ze gehaald uit sojabonen of vismeel, wat niet bepaald duurzaam is. De teelt bedreigt de tropische regenwouden en soja komt doorgaans van ver.

Bron van eiwitten
Jagran BV en AEB gaan samen een eiwitrijke grondstof produceren uit larven van de huisvlieg (Musca domestica). De larven worden gekweekt en gevoed met organisch afval zoals GFT, slib, restaurantafval en zelfs mest. Ze zijn rijk aan hoge kwaliteit eiwitten en vetten en daarom bijzonder geschikt als grondstof voor diervoeding. De diervoedersector heeft al aangegeven hier bijzonder in ge├»nteresseerd te zijn. Het is een zeer duurzaam concept doordat het lokaal verkrijgbaar organisch afval (her)gebruikt wordt, weinig energie verbruikt, lage CO2 emissies heeft en het een toekomstig eiwit schaarste probleem kan oplossen.

Planning
Eind 2013 moet de demofabriekslijn operationeel zijn waarna we in 2015 de eerste GFT-larvenfabriek van Nederland kunnen openen.

Het streekhuis Noordoost Brabant is medio 2011 een vergelijkbaar initiatief gestart. Echter in dit project wordt geen gebruik gemaakt van de huisvlieg maar van de zwarte soldatenvlieg (Black Soldier Fly of BSF). In 2012 wordt door Wageningen UR een laboratoriumtest uitgevoerd om de effectiviteit van het verwerken van diverse mestsoorten te achterhalen. De resultaten komen begin 2013 beschikbaar. De volgende stap is het uitvoeren van een praktijktest. Het einddoel is een installatie te ontwerpen waarmee grote hoeveelheden organische restproducten, waaronder mest en keukenafval, omgezet kunnen worden in hoogwaardige eiwitten om kringlopen te sluiten. Voor meer informatie klik hier.





<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?