vrijdag, november 23, 2012

 

Leefbaarheid: Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB)Tijdelijk Anders Bestemmen is een nieuw ruimtelijk concept. Centraal staat het flexibel omgaan met tijd en ruimte. Tijdelijk Anders Bestemmen is uitermate geschikt voor gebieden met veranderende functies, hoge dynamiek, klimaatadaptatie en gebieden in transitie. Bij tijdelijk bestemmen krijgt een gebied een nuttige functie maar blijft het op langere termijn beschikbaar voor toekomstige -vaak nog onzekere- functies. Tijdelijk Anders Bestemmen introduceert flexibiliteit die nodig is voor duurzame inrichting en duurzaam ruimtegebruik in Nederland.

De initiatiefgroep Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB) bestaat uit Rijkswaterstaat, Deltares en InnovatieNetwerk, met een netwerk van publieke en private partijen daaromheen. De website maakt duidelijk wat er tot nu toe is ontwikkeld en wat staat te gebeuren in de toekomst.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?