vrijdag, november 30, 2012

 

POP3 nadruk op innovatie en duurzaamheid

Voor de inzet van Europese fondsen in Nederland in de periode 2014-2020 legt de Europese Commissie de nadruk op innovatie en duurzaamheid. Dat zegt zij in een position paper aangaande dit onderwerp. Onlangs hebben vertegenwoordigers van vier DG ‘s van de Europese Commissie op het ministerie van Economische Zaken dit position paper toegelicht.

In het position paper worden vier fondsen behandeld, waaronder het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De Europese Commissie geeft aan voorstander te zijn van één nationaal plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en deelt de door Economische Zaken gewenste focus op innovatie en duurzaamheid ten behoeve van een toekomstgerichte competitieve landbouwsector.

Lees meer in de blog van Willem Schoustra en Gaby Blom-Faber van het ministerie van EZ op toekomstglb.nl >

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?