zondag, november 18, 2012

 

Problemen met biovergisters

De biogasbeerput

Get Adobe Flash Player
Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze link.


Om CO2 uitstoot te reduceren moeten we overschakelen naar alternatieve energiebronnen. Een van de methodes is biovergisting. Om boeren te stimuleren aan de slag te gaan gaf de overheid subsidie. Achteraf blijkt dat voor veel boeren deze subsidie te laag is waardoor ze in financiële problemen komen. Sommige kunnen vervolgens de verleiding niet weerstaan en gebruiken goedkope grondstoffen die niet vergist mogen worden. Een kat in het nauw springt. KRO reporter maakte hierover een reportage. Zie hierboven.

Hebben biovergisters toekomst? Natuurlijk wel. Op termijn niet om stroom te maken want dat kunnen we nu al goedkoper met zonnepanelen. We hebben de biovergisters straks nodig als alternatief voor diesel en kerosine. Op plaatsen waar veel energie nodig is maar waar accu's vanwege het gewicht of de beperkte hoeveelheid energie niet toegepast kunnen worden zoals in vliegtuigen, schepen en vrachtwagens die op lange afstand pendeldiensten ingezet worden..

De eigenaren van de huidige biogasinstallaties zijn op aandringen (subsidie) van de overheid aan de slag gegaan. Het zijn deze pioniers die het met schade (veel geld verliezen) en schande (zie de KRO uitzending hierboven) moeten uitvinden en daar nu de wrange vruchten van plukken. Dat er zaken mis gaan, ik denk dan aan stankoverlast, was te verwachten. De locatie van de installatie is daar mede de oorzaak van. Het zou logisch zijn om een vergister in het buitengebied naast een kassen complex te plaatsen. De restwarmte van de installatie kan dan benut worden en de installatie veroorzaakt minder overlast omdat er weinig mensen wonen. Helaas is dat voor de wat grotere installaties niet mogelijk. Deze moeten volgens de huidige regels op een bedrijventerrein geplaatst worden waar ze veel meer overlast veroorzaken. Overigens als een installatie goed ontworpen en gebouwd is en een professionele operator heeft is de overlast nihil. In Duitsland waar duizenden installaties gebouwd zijn worden met succes installaties tegen een woonwijk aangebouwd waardoor de restwarmte voor het verwarmen van woningen gebruikt kan worden. De installatie is dan wel een stuk duurder omdat er een gasdichte koepel gebruikt moet worden en de hele installatie op onderdruk gebracht moet worden waarbij de afgezogen lucht in de motor van de WKK verbrand wordt.

Schillenboer
En hoe zit het dan met swill (keukenafval) wat volgens de geïnterviewde professor illegaal gebruikt wordt? Swill werd vroeger door de 'schillenboer' opgehaald en aan zijn varkens gevoerd. Omdat het de belangrijkste oorzaak van de verspreiding van varkenspest was werd dit in 1986 verboden. Vanaf die datum mocht alleen nog swill gebruikt worden wat een hitte behandeling had gehad. Maar ook dit werd in 2001 verboden. Vanaf dat moment wordt swill gecomposteerd. De  resulterende compost wordt als bodemverbeteraar gebruikt. Het gekke is dat swill dus wel gecomposteerd (aerobe bacteriën) mag worden maar niet vergist (anaerobe bacteriën). Vergisten heeft een voorkeur boven composteren omdat het veel minder milieu belastend is. Tijdens beide processen maken bacteriën schadelijke gassen. Tijdens composteren komen deze gassen in het milieu en tijdens het vergisten worden deze gassen verbrand en in stroom en warmte omgezet. Door de temperatuur tijdens het composteren minimaal 1 uur 70 graden te laten zijn worden ziekmakende bacteriën gedood. Een zelfde pasteurisatie eis kan gemakkelijk ook aan een vergister gesteld worden. Er is immers voldoende restwarmte beschikbaar. Kortom composteren en vergisten zijn even veilig maar vergisten is veel beter voor het milieu. Het is dus niet logisch dat composteren van swill is toegestaan en vergisten van swill niet.

Streekhuis Noordoost Brabant is betrokken bij twee projecten die zich richten op biovergisters.

Biogasnext
Partijen zijn bij elkaar gebracht om een pilot op te starten om biogas te vervloeien waardoor het biogas als transportvloeistof (Bio-LNG) gebruikt kan worden. Dit moet het rendement van de installatie aanzienlijk verhogen. Doel is om de installatie zonder subsidie te kunnen laten draaien.

Echtgroen
De inkomsten van een vergister zijn uit drie componenten opgebouwd. 1.stroom 2. subsidie 3. GVO (Garantie Van Oorsprong) certificaten.
1. Door de overproductie aan stroom (bouw van nieuwe kolen centralen in Nederland en de overproductie van windmolens in Duitsland) is de laatste tijd de prijs die energiemaatschappijen betalen voor stroom gezakt.
2. Installaties die MEP subsidie krijgen komen hier aan tekort omdat de prijs van co-producten die aan de mest toegevoegd worden gestegen is.
3. Producenten van groenestroom krijgen per 1000 Kwh geproduceerde stroom 1 GVO certificaat wat ze kunnen verkopen aan een koper die groenestroom wenst te gebruiken. De waarde van deze certificaten is naar vrijwel nul gezakt omdat Noorse waterkrachtcentrales een overschot aan certificaten hebben en ze dumpen.

Het project 'Echtgroen' richt zich op het bewust maken van het verschil tussen groene- en echtgroene stroom. Een bedrijf is pas echtgroen als het certificaten koopt liefst uit eigen omgeving waarvoor een redelijke vergoeding betaald wordt. Voorbeelden zijn het echtgroene Frieslandcampina en de samenwerkende gemeenten in Noordoost Brabant die overwegen echtgroen te worden.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?