donderdag, november 22, 2012

 

Provincie kiest voor Cehave-complex Veghel

Gedeputeerde Staten willen investeren in het voormalige Cehave-complex in Veghel, en stellen daarom een maximale onderhandelingsruimte voor aan Provinciale Staten.

Downloadbare videobestanden:

De provincie wil in dit herontwikkelingstraject en bij het zoeken naar investeerders samenwerken met de gemeente Veghel en de eigenaar van het complex, Bouwbedrijf van de Ven. Samen met hen wil de provincie een herontwikkelingstraject van circa vijf jaar doorlopen, met een mogelijke verlenging van twee jaar. Provinciale Staten stellen hiervoor de kaders vast.

De partners willen in dit erfgoedcomplex investeren, omdat het een identiteitsdrager is van het Brabantse culturele en industriële erfgoed, op een bijzondere plek in Veghel. Het is daarom zeer de moeite waard om te behouden.

CHV-complex
Het Cehave-complex vertegenwoordigt het verhaal van de ontwikkeling van het Brabantse boerenbedrijf. De Coöperatieve Handelsvereniging (CHV) was de economische instelling van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB). Hierin hadden de Brabantse boeren zich verenigd om samen hun economische positie te versterken. Door de vestiging van de CHV in Veghel, groeide deze plaats uit tot centrum van de voedingsindustrie in Veghel en Brabant. De provincie en haar partners willen komen tot een duurzame toekomstbestendige functie waarin food & feed en kunst & cultuur verenigd worden. Hierbij staan het gebouw én het verhaal centraal.

Hoge ambitie
De ambitie, geformuleerd in het projectplan, is hoog. De gebiedsontwikkeling aan de Noordkade biedt kansen voor een uniek programma op deze locatie, complementair aan het bestaande centrum van de gemeente Veghel. In het concept krijgen cultuur, entertainment, horeca, openbare ruimte, werken en leren een plek. Bron: website provincie Noord-Brabant.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?