maandag, november 26, 2012

 

Wet plattelandswoning op 1 januari 2013 in werking

De wet die de introductie van de plattelandswoning regelt, treedt per 1 januari 2013 in werking. Dat blijkt uit de publicatie in het Staatsblad van 22 november. Op 14 juni nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel met een grote meerderheid aan. Op 12 juli volgde de Eerste Kamer.

Door de introductie van de plattelandswoning kunnen gemeenten in een bestemmingsplan een voormalige boerderij als plattelandswoning bestemmen. Dit geeft de woningen een speciale status. De boerderij houdt voor de wet het karakter van een bedrijfswoning, maar kan toch door iemand anders worden bewoond. Tegelijkertijd hoeven agrarische bedrijven in de omgeving niet bang te zijn voor klachten van omwonenden over overlast.

Zie voor meer informatie de publicatie in het Staatsblad.
Klik hier voor een handreiking van de NVM.

bron: NVM, 26/11/12

De kern van de nieuwe wet is dat de planologische status leidend is en niet het gebruik. Dit is een oplossing voor agrarische bedrijven die de bijbehorende bedrijfswoning door een burger laten bewonen. Een situatie die voorkomt als bijvoorbeeld een varkenshouder meerdere locaties opkoopt van stoppende collega's en zijn stallen in gebruik neemt en de bijbehorende woning verhuurd of verkoopt.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?