maandag, februari 04, 2013

 

5*NOB stelt budget beschikbaar voor innovatie


Schrijf in op het Innovatieprogramma en benut de aanwezige financiële middelen. 5-sterren Noordoost-Brabant kiest voor een focus op Agro & Food. Dat is de sector waarin de regio excelleert en ook veel perspectief heeft. Innovatie is hierbij een van de belangrijkste troefkaarten. Juist door cross-overs tussen Agro & Food met andere sectoren aan te brengen ontstaan nieuwe verbindingen en nieuwe concepten. Om dit te stimuleren heeft 5-sterren Noordoost Brabant een innovatieprogramma opgezet. De opzet is om vooral cross-overs tussen de verschillende sectoren te stimuleren. Denk aan een combinatie van Agro & Food met de logistieke sector op het gebied van nieuwe distributiesystemen of een combinatie met de farmaceutische industrie waarbij nieuwe voedingsconcepten ontwikkeld worden voor specifieke patiëntengroepen.Het innovatieprogramma heeft financiële middelen om dergelijke initiatieven te helpen. Belangrijkste voorwaarden zijn dat 1) het innovatief is, 2) het een regionaal karakter heeft en 3) de positie van de regio versterkt en goede economische impact heeft. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,-. Er is minimaal eenzelfde bedrag vereist aan co-financiering door de projectpartners.

Wilt u meer informatie over het innovatieprogramma of heeft u wellicht zelf een projectvoorstel, dan kunt u contact opnemen. Voor ondersteuning van plattelandsontwikkelingsprojecten kunt u contact opnemen met de streekmanager.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?