zaterdag, februari 23, 2013

 

5*werkt

De subsidieregeling 5* Werkt: Zaait en Oogst is gereed. Er is in 2013 € 282.500,- subsidie beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Klik hier voor de uitgebreide voorwaarden. Heeft u een goed initiatief en voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan subsidie aan door het formulier 5* Werkt: Zaait en Oogst in te vullen. Tot en met 15 maart a.s. kunt u uw aanvraag indienen bij het aanjaagteam. Op 10 april a.s. nemen de kartrekkers van 5* Noordoost Brabant Werkt! een besluit over de binnengekomen aanvragen. Neem voor meer informatie contact op met Karin van Meer, M. 06-15 67 94 46.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?