woensdag, februari 06, 2013

 

Ervaring met 'veegplan'

In navolging van de gemeente Gemert is de gemeente Buren (Gld) gaan werken met het zogenaamde 'veegplan' systeem voor het wijzigen van het bestemmingsplan indien dat noodzakelijk is. Geen apart postzegelplan per aanvraag maar alle aanvragen van een jaar in één plan. Alle deelnemers zitten in een strak tijdschema waardoor tijd gewonnen wordt. De kosten blijken 30% lager te zijn. De gemeente Buren is erin geslaagd om de procedure voor het wijzigen van een bestemmingsplan voor burgers 30 procent goedkoper te maken. Vier jaar geleden introduceerde Buren het ‘veegplan’ voor het buitengebied. Sinds dit jaar bestaat dat ook voor het bestemmingsplan van de veertien kernen.

Goedkoop en efficiënt
Het veegplan van Buren wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu geroemd als voorbeeld van hoe ruimtelijke ordening ‘Eenvoudig Beter’ kan. De gemeente ontwikkelde de aanpak als manier om kosten te besparen en efficiënter te werken, legt wethouder Gert-Jan van Ingen (ruimtelijke ordening) uit. ‘Wij wilden dat de ideeën van burgers beter passen in het bestemmingsplan, zodat we minder wijzigingen hoeven door te voeren. Want het wijzigen van bestemmingsplannen kost erg veel geld.’

Elk jaar een veegplan met initiatieven
Buren roept burgers en ondernemers op om initiatieven te melden. Als ze positief worden beoordeeld, gaan ze mee in het jaarlijkse ‘veegplan’ voor herziening van een van de twee bestemmingsplannen; het buitengebied of de kernen.

In één procedure herzien
‘Het bestemmingsplan kan dan met alle wijzigingen in één procedure worden herzien. Dat scheelt aanzienlijk in de tijd en de kosten die ermee gemoeid zijn. Ook is er maar één procedure voor bezwaar en beroep.’ Gemiddeld zitten er in een veegplan veertig aanvragen, is de ervaring na vier jaar met het buitengebied. Nu ook de kernen sinds kort onder één bestemmingsplan vallen, kunnen ook initiatieven binnen de dorpen in een veegplan worden opgenomen.

50.000 euro per jaar
Volgens Van Ingen scheelt de nieuwe aanpak de gemeente 50.000 euro per jaar. Dat voordeel wordt volledig doorberekend aan de aanvragers, die daardoor 30 procent minder kwijt zijn aan de bestemmingsplanprocedure. ‘Dat tikt best aan, want soms moesten we voor een wijziging 15.000 euro in rekening brengen, dat is nu dus 10.000. En een klein plan dat vroeger 3000 euro kostte, kan nu voor 2000 euro worden afgerekend.’

Vooruit denken
Kost deze werkwijze de aanvragers niet veel meer tijd, als ze een jaar moeten wachten tot het veegplan wordt behandeld? Volgens Van Ingen niet. ‘We zijn proactief bezig en prikkelen mensen voortdurend om vooruit te denken en hun plannen in te dienen. Het bevalt alle partijen juist heel goed.’ Bron.

Voor de categorie VAB's (vrijkomende agrarische bebouwing) werkt ook een veegplan niet. Een potentiële koper van een boerderij die zijn agrarische functie verloren heeft is niet bereid een procedure met ongewisse afloop te doorlopen. Ook al duurt deze procedure slechts 1,5 tot 2,5 jaar en zijn de kosten 30% lager. De streekmanager heeft accountants en advies kantoor ABAB, Rabobank, stedebouwkundig bureau BRO en de RO/juridische afdeling van het RMB uitgenodigd om voor dit probleem een oplossing aan te dragen. Aan een plan van aanpak wordt gewerkt.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?