zondag, februari 10, 2013

 

Leefbaarheid@Brabant

De provincie Noord-Brabant nodigt u uit deel te nemen aan Leefbaarheid@Brabant (L@B). Een “lab” om op brede schaal en samen met (nieuwe) partijen de leefbaarheid in Brabant verder te verbeteren. Dat is nodig omdat Brabant verandert; demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, ontgroening en arbeidsmigratie hebben invloed op de leefbaarheid in dorpen en wijken. Ziet u kansen en oplossingen in uw woonplaats, gemeente of regio? Kom dan in actie en ga samen met ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties, onderwijs of overheid aan de slag! Wilt u de provincie als partner van uw leefbaarheidsproject met een regionale impact of kent u zo’n een project? Meldt dat dan aan bij het Loket Leefbaarheid Leefbaarheid@Brabant Het provinciale programma Leefbaarheid@Brabant biedt een aantal mogelijkheden om projecten verder te helpen. De provincie biedt
initiatiefnemers:

· Ondersteuning en procesbegeleiding
· Kennisdeling, inspiratie en onderzoek
· Minder regels, ontregelen
· Inzet van provinciale instellingen en netwerken (o.a. Zet, PON, t Heft,K2, VKK, Zorgbelang)
· Financiële participatie in projecten en agenda’s
· Bewustwording en communicatie

De provincie trekt hierin samen op met onder meer de streeknetwerken, SRE, RWB en Midpoint Brabant.

Subsidie
Eén van de mogelijkheden om een leefbaarheidsproject kansrijker te maken is een subsidie. Vanaf 1 april tot en met 30 juni 2013 kunt u subsidie aanvragen voor de eerste tranche (of periode). Aan de subsidieverlening zijn voorwaarden verbonden. De tweede tranche voor 2014 wordt later dit jaar open gesteld. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon of het Loket Leefbaarheid 

Samen aan de slag 
Onder het motto ‘Leefbaarheid in de lift, samen aan de slag’ organiseert de provincie samen met de streeknetwerken zes regionale bijeenkomsten voor initiatiefnemers van leefbaarheidsprojecten. Tijdens deze werkbijeenkomst is er gelegenheid om uw project of idee met regionale impact met andere initiatiefnemers te delen en met elkaar een aantal stappen vooruit te zetten. De bijeenkomsten vinden eind februari en begin maart 2013 plaats.

Loket Leefbaarheid
Heeft u nog vragen neem dan contact op met het Loket Leefbaarheid (073) 68125 64 of per e-mail leefbaarheid@brabant.nl . Volg ook de LinkedIn groep Leefbaarheid en volg ons op twitter onder #NBLeeft. Op onze website vindt u meer informatie over het provinciale programma Leefbaarheid@Brabant

Voor Oost Brabant kunt u ook contact opnemen met de streekmanager in uw gebied.
De Peel, Peter van de Tol informatie
Boven Dommel, Has van Helvoirt informatie
De Brabantse Kempen, Paul Schellekens informatie
Noordoost Brabant, Twan Goossens informatie


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?