vrijdag, februari 15, 2013

 

Zonneakkers: een nieuw fenomeen

Nu is de kostprijs van elektriciteit uit zonnepanelen ongeveer 16 cent per Kwh. Dat is ongeveer vier keer zo duur als elektriciteit geproduceerd in een kolencentrale (4 cent). De belasting voor kleingebruikers o.a. gezinnen is hoog (15 cent). Inclusief alle kosten komt de kostprijs dan op ongeveer 22 cent.

Dit tarief is boven de kostprijs van zonnepanelen (16 cent). Het is daarom aantrekkelijk voor kleingebruikers om de eigen stroom op te wekken. Je voorkomt zo het betalen van de hoge belasting.

Omdat grootgebruikers, die meer dan 50.000 Kwh per jaar gebruiken, slechts 1,5 cent belasting per Kwh betalen is het voor deze gebruikers niet aantrekkelijk om eigen energie op te wekken. Hun inkoopprijs van 6 a 7 cent ligt ver onder de kostprijs van stroom uit panelen (16 cent).

De verwachting is dat door overproductie de kostprijs van stroom uit kolencentrales nog jaren 4 cent blijft.

De afgelopen jaren is de kostprijs van stroom uit panelen een aantal keren gehalveerd. De verwachting is dat deze ontwikkeling doorgaat. Er komt een tijd dat panelen kunnen concurreren met kolencentrales. Het gaat dan niet meer over 20 panelen op een dak van een particulier maar over duizenden panelen op zonneakkers. De gemeente Texel wil deze ontwikkeling stimuleren door zonneakkers, met een maximum van 10 hectare voor heel Texel, middels een binnenplansewijziging toe te staan. Doel is om in 2020 als eiland geheel energie neutraal te zijn. De provincie Noord-Holland heeft hier bezwaar tegen gemaakt.

GS: geen zonnepanelen op akkers op Texel
Provincie Noord-Holland wil niet dat boeren op Texel de ruimte krijgen om op hun percelen zonnepanelen te plaatsen. Het provinciebestuur heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan waarin die mogelijkheid wordt geboden. In het bestemmingsplan buitengebied krijgen agrariĆ«rs de mogelijkheid om als nevenactiviteit zonneakkers tot een maximum van 10 hectare te realiseren. Voor de bouwhoogte geldt een maximum van 2,5 meter. Zonne-energie in deze omvang ziet de provincie niet als een agrarische activiteit, aldus Gedeputeerde Staten. 'Het betreft geen voorziening om in de eigen energie behoefte te voorzien, maar levering aan het net. De Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie brengt vooralsnog met zich mee dat de zonneakkers moeten worden aangemerkt als verstedelijking.' Bron: Nieuwe Oogst. Lees verder.

De tekst suggereert dat het om 10 ha per aanvrager gaat. Dat is niet het geval. Het gaat over maximaal 10 ha voor heel Texel zoals uit de volgende tekst te lezen valt.

Texel heeft een ambitieuze doelstelling op het gebied van duurzaamheid. In 2020 wil Texel op duurzmae wijze in de eigen energiebehoefte voorzien. Daartoe zijn in dit bestemmingsplan een aantal zaken opgenomen die dat mede mogelijk moeten maken.:
1. in bijna alle bestemmingen is als toegestaan medegebruik opgenomen "kleinschalige duurzame energieopwekking". Hiermee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld bij een woning of een (agrarisch) bedrijf urban windmills te plaatsen of andere gebouwen of bouwwerken die op duurzame wijze energie kunnen opwekken. Omdat dit veld erg in ontwikkeling is, valt niet op voorhand te zeggen waar dit allemaal uit zou kunnen bestaan. Om te zorgen dat de impact op het landschap en de oorspronkelijke functie niet te groot wordt, kan het alleen maar gaan om een ondergeschikt en kleinschalig gebruik.
2. In de bestemmingen agrarisch is een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid opgenomen om zonne-akkers te realiseren. Dezemag pas afgegeven worden nadat de gemeenteraad daarmee heeft ingestemd. De raad zag wel nut en noodzaak van zonne-akkers, maar is bezorgd over de effecten van zonne-akkers op het landschap. Vandaar deze extra procedurele stap, om te kunnen toetsen of zonne-akkers op een bepaalde plek wel/niet goed inpasbaar zijn in het landschap ter plaatse. Er is een maximum aan verbonden van 10 ha. voor geheel Texel. Bron.

PV project van 240 hectare! Klik hier.

Voor meer informatie zie ook het project Brabantsolar.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?