zaterdag, april 06, 2013

 

Leegstand: wat kunnen we ermee

Over leegstand wordt veel gepraat, maar doorbraken zijn er nog te weinig. De Kamer van Koophandel Midden-Nederland maakte daarom een publicatie met inspirerende verhalen en meningen over leegstand, getiteld ‘Leegstand is geen stilstand. Wie pakt de handschoen op?

Gouden tijd komt niet meer terug
De tijd van wachten tot het goed komt is definitief voorbij. De vastgoedmarkt vraagt om ‘anders denken’. Leegstandspijn wordt door de verschillende partijen anders gevoeld, maar is er wel. Er zijn individuele partijen die afboeken. Het zou echter pas echt een groot verschil maken als meerdere partijen zouden volgen. Dat betekent dat marktpartijen intensiever betrokken moeten worden.

Groot denken, klein doen
Het oplossen van leegstand is om een aantal redenen cruciaal voor de regionale economie. Omdat het onder andere ook het leefklimaat negatief beïnvloedt. Noodzakelijke renovatie en hergebruik komen maar moeilijk opgang als er teveel plannen voor nieuwbouw op de teken tafel liggen. Het vertrouwen van investeerders en beleggers neemt snel af bij hoge leegstand. En banken zijn inmiddels afgeschrikt door leegstand, waardoor nog maar weinig plannen worden gefinancierd.

Bron: KvK Midde4n-Nederland

Als streekmanager ben ik bij een tweetal projecten betrokken met als doel leegstaande gebouwen weer te benutten. Het project Tussenstapwoning beoogt in woonruimte te voorzien voor jongeren die tussen het wal en het schip vallen. Het project 2-Vliegen streeft ernaar om leegstaande gebouwen te benutten voor starters. Eigenaren van leegstaande gebouwen in Noordoost Brabant die graag iets nuttigs met hun gebouwen willen doen kunnen hiervoor met mij contact opnemen. Tel. 06 51 63 1647.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?