vrijdag, april 19, 2013

 

Varkensstal van de toekomst geopend in Beers

In Beers is de Varkensstal van de Toekomst geopend. De nieuwe stal van de familie Oosterlaken combineert tal van duurzame innovaties op het gebied van dierwelzijn, gezondheid, milieu en omgeving. De nieuwe stal laat zien dat Nederland koploper kan worden in de duurzame productie van varkensvlees zo stelde Onno van Eijk van Natuur & Milieu. “Maar daarvoor moeten uitdagingen wel integraal worden aangepakt. We moeten issues niet eenzijdig te benaderen. Duurzame voedselproductie is geen keuze tussen dierenwelzijn of milieu. Het gaat om optimale oplossingen op alle terreinen tegelijk. Oosterlaken laat zien dat dat kan.”

Optimale oplossingen
In haar Wegwijzer Duurzaam Voedsel zegt Natuur en Milieu dat het verduurzamen van de veehouderij veel uitdagingen kent. “De landbouwsector is belangrijk voor Nederland maar momenteel hebben veel agrarische bedrijven het financieel moeilijk. De sector legt nu al een druk op natuur, milieu en dierwelzijn terwijl de vraag naar voedsel in de toekomst alleen maar zal stijgen. Gezond en betaalbaar voedsel is volop voorhanden terwijl een groot deel van de bevolking te dik is of aan ziektes lijdt die het gevolg zijn van slecht eten. Tot nu toe is er te veel aandacht voor een eenzijdige discussie over het verbeteren van de productie van vlees. Gezonde en duurzame voedseloplossingen bieden vooruitgang op meerdere terreinen tegelijkertijd zoals een leefbare omgeving, de gezondheid van mens en dier, klimaat, energie, een eerlijke prijs, dierwelzijn, natuur en biodiversiteit. Zonder op andere terreinen achteruit te boeren. De nieuwe varkensstal van de familie Oosterlaken laat dat zien.” Bron: Plattelandspost. Lees verder.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?