zaterdag, mei 18, 2013

 

Brabant begrenst bouwblok melkveehouderij

Brabantse melkveehouders kunnen bij nieuwbouw of uitbreiding niet meer groter bouwen dan 1,5 hectare bouwblok. Ook zullen zij – net als de overige veehouderijsectoren – getoetst gaan worden duurzaamheid- en milieueisen.

De Brabantse Staten heeft vrijdagmiddag unaniem ingestemd met de begrenzing van het bouwblok voor de melkveehouderij. Net als de intensieve veehouderij worden ook bouw- en uitbreidingsmogelijkheden van melkveehouderijbedrijven beperkt. De maat van een bouwblok voor de melkveehouderij is maximaal 1,5 hectare, exclusief voerplaten. De varkenshouderij was al gebonden aan deze bouwblokomvang. Lees verder.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?