woensdag, mei 15, 2013

 

Kleinschalige mobiliteitsoplossingen

Particuliere initiatieven in het personenvervoer

Bezuinigingen zorgen voor steeds minder publieke middelen om onrendabele openbaar vervoerlijnen overeind te houden. Het schrappen van deze lijnen betekent dat reizigers te maken krijgen met een schraler vervoersaanbod. In dergelijke ‘dunne’ gebieden worden door burgers steeds vaker eigen initiatieven ontplooid om mensen te ondersteunen in hun vervoersvraag.Vanuit sociale betrokkenheid wordt heel kleinschalig maatwerk georganiseerd dat veel beter aansluit bij deze vervoersvraag dan een overheid ooit zou kunnen.
In dit rapport vindt u ruim 150 initiatieven.
Bekijk document

Zie ook het project Buurt-Taxi.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?