maandag, mei 06, 2013

 

Personenvervoer kleine kernen

Tweede auto belangrijk voor mobiliteit plattelandsbewoners 

Heeft in de stad 28% van de huishoudens twee auto’s, in de dorpen loopt dat op tot 50%. Dat blijkt uit het rapport ‘De Dorpenmonitor. Ontwikkelingen in de leefsituatie van Dorpsbewoners‘ die het Sociaal Cultureel Planbureau heeft gepubliceerd.

Aan de hand van diverse statistische bronnen schetst het rapport een beeld van veranderingen in de leefsituatie van 5,3 miljoen Nederlanders op het platteland in grofweg het afgelopen decennium. Het platteland omvat twee derde van het Nederlandse grondoppervlak en 32% van de Nederlandse bevolking.

Oudere vrouwen autoloos
Hoewel veel dorpelingen kunnen beschikken over een auto, heeft in de kleine afgelegen dorpen 7% van de bewoners niet de beschikking over een auto. Hoewel ouderen qua autobezit in het afgelopen decennium een inhaalslag hebben gemaakt, gaat autoloosheid op het platteland vaak samen met een hogere leeftijd, zeker bij vrouwen. Meer dan de helft van de autoloze bewoners van kleine afgelegen dorpen is 70 jaar of ouder, terwijl dit landelijk gezien maar 26% is. De meeste mannen blijven tot op hoge leeftijd over een eigen auto beschikken; voor veel vrouwen komt het moment waarop ze het zonder moeten stellen wanneer ze in de zeventig zijn. De aanleiding zal vaak het verlies van de partner zijn, want zowel in de stad als op het platteland heeft omstreeks een kwart van de vrouwen in de 70 en de helft van de vrouwen boven de 80 geen rijbewijs. Onder mannen ligt dit aandeel veel lager. Bron: Verkeersnet.nl Lees verder.

Zie ook het 5*NOB project Buurt-taxi.





<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?