vrijdag, mei 10, 2013

 

Sneller ondernemen

Bent u als ondernemer actief in de vrijetijdssector? Dan grijpt u nieuwe kansen het liefst snel aan. U wilt groeien, mogelijkheden benutten. Toch doet u dit niet van de ene op de andere dag. Gaat het om uitbreiding van de bestaande locatie of een nieuwe vestiging? Dan betekent dat, dat u te maken krijgt met het plaatselijke bestemmingsplan. En dus van de gemeente toestemming nodig heeft om uw toekomstplannen te realiseren.

Doorlooptijd planologische procedure kan sneller
Helaas duurt het doorlopen van een planologische procedure nu gemiddeld zes tot zeven jaar. Een lange periode, die vernieuwing in de sector bijna onmogelijk maakt. En niet één duidelijke oorzaak kent. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) Brabant, Midpoint Leisure Boulevard en TOP Brabant blijkt dat de vertraging komt door een complex samenspel van factoren. De oorzaken liggen zowel bij de ondernemer als bij de gemeente. Denk aan een te onduidelijke visie, of aan een te strikte handhaving van regels.

Maar het hele proces kan sneller: binnen circa twee tot drie jaar. Hoe? Lees het in de brochure: Vrije tijd in een hogere versnelling.

Documenten planologische procedure
Tijdens een planologische procedure krijgt u als ondernemer of gemeente te maken met meerdere documenten. Zo dient de ondernemer tijdens de eerste fase een principeverzoek in. Later volgt een afsprakendocument, als leidraad voor een soepele samenwerking tussen initiatiefnemer en gemeente. Ook is het verstandig om de omgeving in een vroegtijdig stadium in te lichten over uw plannen. De communicatieleidraad vormt hiervoor een handig document. Op deze pagina’s vindt u een uitleg van deze drie formulieren. Wilt u ermee aan de slag? Download ze gratis.

Het principeverzoek

Het afsprakendocument

De communicatieleidraad

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?