woensdag, mei 08, 2013

 

€ 3.318.240 in Brabant beschikbaar voor saneren asbest op stallen

Stimuleringsregeling: Asbest eraf, zonnepanelen erop!

Een kernteam vanuit het Interprovinciaal Overleg heeft de stimuleringsregeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” uitgewerkt en aangeboden aan alle provincies. Via deze regeling kunnen agrarische bedrijven subsidie voor het saneren van asbestdaken ontvangen, mits dit gecombineerd wordt met plaatsing van zonnepanelen. Per provincie beslist Gedeputeerde Staten binnenkort hoe zij de voorgestelde regeling in hun provincie willen hanteren. Lees verder.

Zie ook het 5*NOB project BrabantSolar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?