maandag, mei 27, 2013

 

ZLTO wil biomineralen produceren in BBE Park Cuijk

Een consortium van agrarische partijen onder leiding van ZLTO werkt aan de ontwikkeling van een biomineralenfabriek op het BioBased Economy-park Cuijk. Dit maakt zij vandaag bekend. Het consortium gaat zich inspannen om voorgedroogde dierlijke mest op te waarderen tot een hoogwaardige Biomineralenkorrel. Zo wil ZLTO, samen met het consortium, de sector ondersteunen om de exportmogelijkheid van Biomineralen naar buitenlandse akkerbouw te benutten.

Naast de bouw van de biomineralenfabriek, moet ook zorg gedragen worden voor de aanvoer van mest en de afzet van de Biomineralen in het buitenland. Daarom zet ZLTO zich in om een consortium op te richten waar naast ZLTO ook andere betrokken (sector)partijen toetreden. Ook de betrokkenheid van veehouders, die uit eigen scheidingsinstallaties voorgedroogde mest kunnen aanvoeren, is cruciaal.
Daarnaast moet de levering van warmte, die nodig is voor het droogproces van de dikke fractie mest, voor de fabriek worden geregeld. Daarom heeft ZLTO met Essent een intentie tot samenwerking ondertekend. In deze samenwerking zal Essent zich richten op het beschikbaar stellen van ruimte voor de fabriek op het te ontwikkelen BioBased Economy-park Cuijk en het leveren van de benodigde warmte. De definitieve besluitvorming daarover volgt later dit jaar. Lees verder.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?