vrijdag, juni 28, 2013

 

Brabant wil prestaties veehouders op internet zetten

De provincie Noord-Brabant wil de prestaties van individuele veehouderijen op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en omgeving openbaar maken om het vertrouwen van burgers in de veehouderij te vergroten.

Vanaf medio 2014 worden veehouders in Brabant getoetst op duurzaamheidsprestaties willen zij in aanmerking komen voor een bouwvergunning. Hiervoor wordt een nieuw toetsingssysteem gemaakt, Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Projectleider Jan Buys van de provincie Noord-Brabant: "We willen de score van de BZV openbaar maken om transparant te zijn naar burgers toe. Boeren kunnen dan laten zien wat zij allemaal doen op het gebied van duurzaamheid en volksgezondheid. 'Be good and tell it', dat is ons uitgangspunt." ZLTO-bestuurder Herman van Ham is minder gelukkig met het voornemen van de provincie. "Brabant heeft behoefte aan een transparante veehouderij. Wij willen ook het draagvlak bij burgers herstellen maar of dit nu de manier is, kun je je afvragen." Bron: Boerderij. Lees verder.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?