woensdag, juni 26, 2013

 

Ecoson start bouw biofosfaatfabriek

Ecoson start met de bouw van de biofosfaatfabriek. Medio mei 2014 zal de fabriek in werking treden. In een korte periode is er massaal ingetekend voor de benodigde 100.000 ton mest. Deze nieuwe activiteit die resulteert in de duurzame productie van groen gas en organische droge meststof is hiermee één van de eerste concrete initiatieven dat doorgang vindt. Door een combinatie van vergisten, drogen en hygiëniseren van varkensmest ontstaat een droge organische biofosfaatkorrel. Deze biofosfaatkorrel wordt geëxporteerd naar fosfaatarme landbouwgebieden buiten Nederland. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eisen vanuit de toekomstige mestwetgeving. Fosfaat uit dierlijke mest zal buiten de Nederlandse landbouw afgezet moeten worden om zo de fosfaatbelasting in de Nederlandse landbouw te verlagen. Bron: Plattelandspost. Lees verder.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?