zondag, juni 30, 2013

 

LEADER wordt CLLD

LEADER-werkwijze nieuwe stijl

Europa zet in de nieuwe beleidsperiode vanaf 2014 sterk in op een bottom-up werkwijze intitiatieven van onderop: Community Led Local Development (CLLD). Er zijn overeenkomsten en verschillen met LEADER. CLLD volgt dezelfde bottom-up werkwijze als LEADER, een programma dat ingevuld kan worden door initiatieven vanuit de praktijk. LEADER startte in 1991 als een opzichzelfstaand programma. In 2007 werd de LEADER-werkwijze een als aparte ‘as’ geïntegreerd in het POP2. Maar CLLD is meer dan LEADER onder een andere naam. Onder het POP2 werd LEADER gecofinancierd vanuit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Omdat de methode tot succesvolle projecten leidt wil de EU dat ook een beroep kan worden gedaan op andere structuurfondsen. De bottom-up methode wordt dus uitgebreid. Bron: netwerkplatteland.nl Lees verder.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?