vrijdag, juni 28, 2013

 

Ondernemen op het platteland

Noordoost-Brabant is ambitieus. Ze wil haar van oudsher sterke agro & food sector revitaliseren. Daarnaast wil zij de dynamiek tussen Stad en Platteland verder stimuleren. Om deze ambities waar te maken is een sterker economisch vestigings- en innovatieklimaat nodig. Een klimaat dat veelzijdig en uitnodigend is, maar ook eisen stelt aan kwaliteit en duurzaamheid. Welke opgaven moet het landelijk gebied stellen om aan deze ambities inhoud te geven?
De gemeenten Bernheze en Haaren hebben deze vraag namens 5-sterren Noordoost Brabant gesteld aan bureau Blaauwberg. Dit heeft een beleidsagenda opgeleverd met aanbevelingen voor het functioneren van het landelijk gebied, maar ook voor innovatie binnen de economische keten van agro & food. Belangrijke constatering is verder dat de aansluiting van de regionale arbeidsmarkt en beroepsbevolking op deze ambities, nadrukkelijk aandacht vraagt. Klik hier voor het volledige rapport. Bron: Nieuwsbrief 5*NOB.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?