vrijdag, juni 21, 2013

 

Provincies willen af van quotering vee

De provincies met de grootste veestapel zeggen op termijn af te willen van het stelsel van dierrechten dat het aantal stuks pluimvee en varkens reguleert in de concentratiegebieden. Een cocktail van nieuwe regels maakt het sturen op dieraantallen overbodig.

Zij reageren daarmee op het kabinetsbesluit van vorige week. Gemeenten en provincies krijgen meer mogelijkheden om de veehouderij te begrenzen. Met de nieuwe regels kunnen provincies grenzen stellen aan het aantal dieren op bedrijfsniveau, aan de veedichtheid per hectare en het aantal dieren per gebied.De nieuwe regelgeving voor provincie en gemeenten om grenzen te stellen aan de groei van de veehouderij maakt het huidige stelsel van dierrechten en eventuele invoering van koerechten, overbodig. Dat blijkt uit een rondgang langs de verantwoordelijke provinciebestuurders van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Deze provincies huisvesten het gros van het aantal pluimvee- en varkens in Nederland. Bron: Boerderij. Lees verder.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?