vrijdag, juni 28, 2013

 

Sociale inpassing is net zo belangrijk als landschappelijke inpassing

Marijke Nooijen van Vair Varkenshuis is een pionier in de transitie naar een duurzame veehouderij. Samen met haar man Michiel Nooijen bedacht ze een nieuw duurzaam concept, waarbij rekening is gehouden met de meest strenge eisen van de Dierenbescherming en Stichting Milieukeur.
De familie Nooijen heeft zich vanuit passie zelf duurzame doelen gesteld, zoals geen antibiotica, minder stank door een zogenaamd varkenstoilet, veel licht en frisse lucht voor de varkens, een transparante bedrijfsvoering voor ieder die daarin belangstelling heeft, afleiding voor de dieren, het bevorderen van nestelgedrag , het sluiten van natuurlijke kringlopen en smaakvol eten. Het is duidelijk dat bij Vair varkens verblijven die het naar hun zin hebben: naast de vergadertafel liggen achter glas in ruime hokken de biggen, met een lange krulstaart, op stro te slapen.

Maar het komt koud op je dak als je plannen, waar je je passie in legt, niet geaccepteerd worden door de omgeving, vertelt Marijke Nooijen aan de Regionale groep. Het oorspronkelijke plan met 250 zeugen en nieuwe stallen werd ondanks alle duurzame ambities niet geaccepteerd. Er was vooral onrust over de nieuwe stallen die in het zicht zouden liggen van een aantal buren. Toch is er bij de omwonenden een duidelijke kentering gekomen. Dit komt doordat Marijke met de buurt in gesprek is gegaan. In meerdere bijeenkomsten werden angst en bezwaren uitgesproken. Tijdens een fietstocht zijn alle naastliggende percelen bezocht en is er ter plekke met de omwonenden gekeken naar de bezwaren. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het concept toe te passen in de bestaande gebouwen, met 20 in plaats van 250 zeugen. Wel duurzaam. Met de tijd en transparantie van het bedrijf, groeide het begrip: de directe omwonenden zijn nu ambassadeurs voor Vair Varkenshuis. Bron: Nieuwsbrief Peelhorst. Lees verder.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?